شرکت Roll Cover ایتالیا ، نمایندگی انحصاری فروش تمامی محصولات خود را در ایران، به شرکت سپاکو واگذار نمود.