راهکار proVIEW شرکت Omni-ID برنده ی جایزه ی بزرگترین نوآوری سال شد.