شرکت Omni-ID به عنوان برنده ی جایزه ی Edison award 2016 معرفی شد.